הטיפ היומי – 29, הגמרא אומרת כל המתיישב ביינו – אין דעתו מטורפת