הטיפ היומי 28, מה יעשה אדם שרואה שלא יכול לעבוד לשם שמים?