סעודת ר"ח אב התשע"ח, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א