הטיפ היומי 25, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה