האם ישנה חשיבות בלימוד חכמת הקבלה לנשים? הרב גוטליב