כיצד מגשרים על הפער בין בני זוג כאשר צד אחד בדרך והשני לא? הרב גוטליב