הרב גוטליב, שיעור תשיעי בפנימיות – "אין מקום ברוחניות"