האם ניתן לפתור משברים אישיים ע"י הקבלה? הרב גוטליב