מי הוא האדם? "קצרים" משיעורי הרב גוטליב בקרית אונו