זוהר על בראשית, סעיפים צז'-צח', הרב גוטליב 03-03-2016