היתרון שיש בעבודת ה' חלק א' – אותיות הלב 154 – מאמרים תשמז מאמר ה' – הרב גוטליב