הבדל בין צדקה ומתנה חלק ג' – אותיות הלב 112 – מאמרים תשמ"ו המשך מאמר כ"ד – הרב גוטליב