הטיפ היומי 24, אומר רבינו בעל הסולם שעל אור דחסדים אין שום צמצום