הטיפ היומי 23, עיקר עבודתינו בעולם הזה, זה להתבונן בגדלות ה'