הטיפ היומי – 15, רבותינו כותבים שאדם צריך לעסוק בתורה ועבודה בשעות הפנאי שלו