הטיפ היומי – 14, לפעמים אדם מרגיש את הרע שבו ומרגיש תענוג בזה