ממלא וסובב כל עלמין – שיעור בספר התניא – פרק מ"א חלק ב' – 53 – הרב גוטליב