תע"ס חלק ט' – 07 – זווגי הספירות – אות ו' – הרב גוטליב