מאמרי הסולם – שיעור 092 – מאמר ס״ב – [ אין ריקנות במציאות ]