"יהי חסדך הוי"ה עלינו" – ביאורי תפילה 78 – הרב גוטליב