לא דיברה תורה אלא כנגד היצר הרע – מאמרי הלב 105 – תשמ"ט מאמר ל"ט חלק ב – הרב גוטליב