סידור שולחן שבת קודש – בחצר בית המדרש בתל אביב – הרב גוטליב