חנוכה – חן וכה – בבר מצוה של איתמר פדידה – הרב גוטליב