"וירח הוי"ה את ריח הניחוח" – זהר חדש נח אות ק"י שיעור 23 – הרב גוטליב