תע"ס חלק ט' – 22 – זווגי הספירות – אות ל"ט – הרב גוטליב