הכבדות בקיום תורה ומצוות מעשיות – מה הסיבה ? – הרב גוטליב