מהם שופטים ושוטריים בעבודה – מאמרי הלב 102 – תשמ"ט מאמר ל"ח חלק א – הרב גוטליב