זאת חנוכה | תשפ"ג | סעודת ראש חודש טבת בבית מדרש הסולם