וישלח את העורב – זהר חדש נח אות קל"ד שיעור 26 – הרב גוטליב