ישנים ושינה בחורי עיניהם – מאמר ב – זוהר לך לך אות ט' – שיעור 8 – הרב גוטליב