תע"ס חלק ט' – 31 – זווגי הספירות – אות נ"ז – הרב גוטליב