מהו בעבודה ענין של כשלון – מאמרי הנשמה 5 – תש"ן מאמר ב חלק א – הרב גוטליב