מהו בעבודה – "שנהיה לראש ולא לזנב"- מאמרי הנשמה 4 – תש"ן מאמר א חלק ד – הרב גוטליב