הרצון האמיתי להתקרב לקב"ה – זוהר לך לך אות ג' – שיעור 2 – הרב גוטליב