תע"ס חלק ט' – 27 – זווגי הספירות – אות מ"ט – הרב גוטליב