שמע ה' וחנני, היה עוזר לי – ביאורי תפילה 83 – הרב גוטליב