קיום תורה ומצוות מעשיות הוא ביטוי של רצון להשפיע – הרב גוטליב