גלות האחרון אין לו קץ ואין לו זמן – זהר חדש נח אות קמ"ז שיעור 29 – הרב גוטליב