תע"ס חלק ט' – 26 – זווגי הספירות – אות מ"ט – הרב גוטליב