ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם – ביאורי תפילה 82 – הרב גוטליב