סידרת חנוכה – מזוזה מימין חנוכיה משמאל 2 – הרב גוטליב