מאמר מטרת החברה – מאמר א' | תשמ"ד | ברכת שלום | מאמרי הרב"ש