תע"ס חלק ט' – 41 – זווגי הספירות – אות ע"ט – הרב גוטליב