אלוקים יחננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלה – ביאורי תפילה 89 – הרב גוטליב