ילדינו נרצחים – אוי מה היה לנו נרצחים על לא עוול בכפם – הרב גוטליב