והכנעני אז בארץ – זוהר לך לך אות ס"ח – שיעור 27 – הרב גוטליב