תע"ס חלק ט' – 39 – זווגי הספירות – אות ע"ז – הרב גוטליב