וילך אברם כאשר דיבר אליו הוי"ה – זוהר לך לך אות נ"ד – שיעור 23 – הרב גוטליב