תע"ס חלק ט' – 38 – זווגי הספירות – אות ע"ד – הרב גוטליב