אברהם שרה ולוט הרוחניים – זוהר לך לך אות מ'ז – שיעור 21 – הרב גוטליב